¡ Welkom op de webdraad van de actieleider van Voorpost Noord-Nederland

| Suscríbete vía RSS

maandag 27 juni 2011

35 jaar Voorpost Vlaanderen: De Nederlanden één!

| 0 reacties |

(Mijn toespraak bij Radicale Sporenherdenking: 35 jaar Voorpost Vlaanderen)


Beste heel- Nederlandse kameraden,

Namens alle kameraden uit het Noorden van de Nederlanden wil ik Voorpost Vlaanderen van harte feliciteren met haar 35ste verjaardag.
35 jaar vooraan staan op de Voorposten van de samenleving. 35 jaar vooraan staan in de strijd voor de hereniging van de Nederlanden.
En wij zijn trots dat ook een aantal oud- Voorposters hier aanwezig is om dit heugelijke feit met ons te vieren. Zij kunnen instemmen met het feit dat Voorpost Vlaanderen al van begin af aan intensief samenwerkt met Voorpost Nederland en dit tot de dag van vandaag. Voorpost Nederland is zeer trots op een steeds beter en intensievere samenwerking. Verscheidene acties en manifestaties worden samen georganiseerd en over en weer worden elkaars activiteiten bezocht. Ook vandaag is er weer een flinke delegatie vanuit het Noorden afgereisd om deze avond mee te vieren, zoals wij gewend zijn om naar het zuiden af te reizen om samen met u en jullie allen de strijd mee te voeren. Acties en manifestaties voor de splitsing van BHV, tegen de oprukkende verfransing van de rand rond Brussel zijn ook voor ons reden om mee op te stappen op de bussen. Voor Voorpost geen grens bij Hazeldonk op de A16/E19. Voor Voorpost is er maar één zuidgrens van de Nederlanden en dat is de grens voorbij Rijssel, de grens van Zuid-Vlaanderen met Frankrijk.
En voor ons is de huidige kunstmatige noordgrens van de Belgische staat slechts een psychologische grens die kinderen in Noord en Zuid wordt aangepraat door de juffen en meesters op school. Een grens die door de leraren op middelbaar en hoger onderwijs wordt aangepraat als zouden ‘die Belgen’ zichzelf hebben willen afscheiden in 1830.
Nee, laat ons hopen dat spoedig in de geschiedenisboeken nog maar één België bestaat namelijk het België van in de Verleden tijd, een België dat ophield te bestaan nadat de Vlamingen zichzelf onafhankelijk verklaarden in 2011 of 2012. Ik hoop dat het, zeker ook voor de ouderen hier aanwezig en die er al zo lang naar uit zien, dat die Vlaamse onafhankelijkheid zo snel mogelijk een feit zal zijn.

Beste vrienden,

En wat dan als Vlaanderen onafhankelijk is? Dan zal de blik van Vlaanderen automatisch naar het noorden gericht worden. Naar het zuiden hoeft Vlaanderen voorlopig niet te kijken. Daar liggen een aantal Walen en Fransen met een kater op bed. Wellicht kunnen de Walen uithuilen bij de Grieken…..

Kameraden,
Boze tongen zullen beweren dat Nederland zich na de onafhankelijkheid op Vlaanderen zal storten en Vlaanderen zal annexeren. Maar dat is toch niet de bedoeling. Als Vlaanderen eindelijk van haar slechte stiefmoedertje België is verlost wil Vlaanderen vrij zijn en het moet dat absoluut ook blijven. Maar de natuurlijke hang naar de familie met dezelfde stamboom en een gedeelde geschiedenis, met dezelfde taal en cultuur, waarmee ze zoveel gemeen heeft zal een aantal problemen toch wat eenvoudiger maken.
Ik noem een Betuwelijn die twee keer zo duur heeft uitgepakt en die er feitelijk al lag, namelijk de IJzeren Rijn. Een uitdieping van de Westerschelde die tot de dag van vandaag tot gekissebis lijdt. In een actualiteitenprogramma werd de Nederlandse staatssecretaris Bleker gevraagd naar wie nu eigenlijk ene meneer Kris Peeters is… Is dat nu de Belgische minister President of de een Vlaamse minister.. Waarom moet nu eigenlijk met die meneer Peeters onderhandeld worden over die Westerschelde… En onze Nederlandse staatssecretaris antwoordde zuchtend :”ach beste mevrouw..probeert u het maar niet te begrijpen maar België is een bijzonder land”.

Beste vrienden er zijn nu zoals u ziet conflicten vol onbegrip over en weer….. En dat alles omdat er twee staten zijn met twee belangen. Wat hadden we anders een geld over gehad wat we in de ouderenzorg hadden kunnen steken, of in de bestrijding van de criminaliteit.

Gelukkig zien we in Nederland een verschuiving in de media en op politiek vlak richting Vlaanderen.
Meer en meer zien we een interesse in de problematiek in België en nog meer wordt er gesproken over die Vlaamse onafhankelijkheid en hoe dan verder... En meer en meer zien we ook dat de stemming in de publieke opinie omslaat. Ja, ook in Nederland zegt men nu, laat België maar barsten.

Beste vrienden,

Er gloort hoop. Hoop op een betere toekomst. Veel Nederlanders in Noord en Zuid wachten af, maar Voorposters staan vooraan om zelf die hoop tot werkelijkheid te maken. Voorposters van Noord EN Zuid staan paraat. Morgen staan we alweer op straat om onze Zuid-Nederlandse grond te verdedigen in Kraainem.

Kameraden Vlamingen, nogmaals gefeliciteerd met 35 jaar Voorpost en ik spreek uit dat we ook in de toekomst zij aan zij strijden met dat ene doel:

DE NEDERLANDEN ÉÉN, BELGIË BARST.

woensdag 8 juni 2011

de PVV verzwakt, Voorpost is meer dan nodig!

| 0 reacties |

Vrienden, kameraden nationalisten,

Na de eerste euforie van de toetreding van de PVV als gedoogpartner aan het kabinet begint de sympathie ervoor te verdwijnen onder de Nederlandse bevolking en vooral bij ons Voorposters. Was het eerst de verhoging van de AOW leeftijd en het uitblijven van de beloofde extra politiemensen, kwam er daarna toch een tweede testtoestel in het JSF project met de nodige honderden miljoenen extra uitgaven, met als klap op de vuurpijl het verwijderen van twee Dietse vlaggen uit de fractiekamer van de PVV. Daarmee lijkt gedaan met de rebellie van de PVV. Uit angst weggezet te worden als NSB’ers de vlaggen toch maar weggehaald, waarmee een soort van schuld werd bekend. Dat zal ze duur komen te staan.
De PVV had de vlaggen gewoon moeten laten hangen en er een rebellenvlag van moeten maken, zoals het hoort. De vlag voor een heel- Nederland is nu opgeofferd ter voorkoming van een slecht imago van een politieke partij. Spoedig zullen de linksen wel weer wat anders vinden en vluchten kan niet altijd…
Wij Voorposters weten dat vluchten niet helpt. Wij staan voor onze idealen. De rug recht houden en radicaal anders zijn dan de meute. Dat is de enige manier om het onderscheid te maken.

Voorpost heeft drukke maanden achter de rug. Een aantal acties heeft de nodige publiciteit opgeleverd. Mijn dank gaat uit naar de activisten die mee op de barricaden zijn gegaan en deze acties mede mogelijk hebben gemaakt. Ook de Willem van Oranjedag is een succes te noemen. Een groot aantal Vlaamse kameraden had de grote afstand afgelegd en was aanwezig waarvoor grote waardering en dank!
Ik hoop dat Voorpost Nederland ook met een groot aantal kameraden zal afreizen naar de aankomende Sporenherdenking om samen met Voorpost Vlaanderen haar 35jarig bestaan te vieren. Ik roep dan ook op om allen daarheen te gaan! 25 juni 20u00 te Antwerpen.

De Nederlanden één, België barst!

donderdag 3 maart 2011

Belangrijke betogingen: België barst!

| 0 reacties |

Vrienden, kameraden nationalisten,

Op het moment van schrijven zitten er twee betogingen aan te komen in Vlaanderen. De ene is van de Nationalistische Studenten Vereniging (NSV) de andere is een wandeling door de ontstolen gebieden.(zie aankondigingen elders in deze laagland)
Beiden hebben dezelfde achterliggende boodschap: De Belgische staat moet ophouden te bestaan en Vlaanderen dient onafhankelijk te worden. Een boodschap die aan duidelijkheid niets te wensen over laat.
Voorpost Nederland heeft de traditie om met veel activisten af te reizen om mee te helpen en mee te betogen.
De eerste en belangrijkste reden is om mee op de voorposten te staan voor De Nederlanden. De strijd voor het behoud van de Nederlandse taalrechten en voor het behoud van Vlaams bestuur in deze gebieden is ook onze Noord-Nederlandse strijd.

Valt het u niet op hoe weinig aandacht er is in onze media voor de werkelijke redenen van de Belgische chaos op politiek vlak?
Het enige wat wij in Noord-Nederland horen is dat de ‘Belgen’ geen regering kunnen vormen omdat ze ruziën over ‘kleine onzinnige dingen’. Er wordt maar wat om gelachen.
Wij Voorposters weten beter. De Vlamingen/ Zuid-Nederlanders willen niet langer geknecht worden door de Walen maar willen hun eigenheid terug omdat zij de Nederlanden toe behoren.
Daarom staan wij in deze betogingen zijde aan zijde met onze kameraden Zuid-Nederlanders voor een onafhankelijk Vlaanderen dat daarna (uiteraard met behoud van eigenheid) waardig samen met ons de confederatie van de Nederlanden kan noemen.

De Nederlanden één, België barst

zondag 9 januari 2011

Voorpost: onafhankelijk en volksnationaal

| 0 reacties |

(Sinds de vorige editie van de Laagland schrijf ik het hoofdartikel op de voorzijde. Onderstaand het artikel van de editie wintermaand. Laagland is het berichtenblad van voorpost Nederland.)

Vrienden, kameraden nationalisten,

Met het aantreden van het kabinet Rutte is een nieuw tijdperk ingegaan voor Voorpost. Dit kabinet lijkt te verwezenlijken waar Voorpost al jaren voor strijdt. Lijkt inderdaad. Want voorlopig is er nog geen vreemdeling minder ons land binnen gekomen, is in Rotterdam de grootste moskee van West-Europa geopend en zijn er tijdens de Islamitische offerfeesten dit jaar weeral duizenden dieren onverdoofd geslacht. Dit alles onder het toeziend oog van Rutte en Wilders. Zeer opmerkelijk was de PVV oproep om een aanvalsoorlog te beginnen tegen Iran. Kabinetten zijn om minder gevallen.

Natuurlijk kunnen we in die paar maanden niet meteen een totale verandering verwachten, maar de voortssluimerende islamisering heeft ook al onze supermarkten bereikt. Bij bepaalde supermarkten kwamen we al reeds enkele jaren de halal-schappen tegen. Nu blijkt dat een aantal producten zoals kaas en kindervoeding reeds halal zijn. Het gaat hier om producten die dus buiten de halal schappen in de normale schappen liggen, zonder ons medeweten om dus. Mijn boterham met kaas smaakt niet meer, nu ik dat eet tot eer en glorie van Allah.
Overigens is het Koosjer slachten al veel langer gaande in Nederland. Geen PVV’er welke zich daar zorgen over maakt.
Voor mij is het duidelijk: halal of koosjer, beiden net zo verwerpelijk!

Niettemin is er op intellectueel niveau in Nederland een soort kentering gaande is. De geest is uit te fles. Allerhande politici, vooraanstaande figuren in de media, schrijvers en columnisten roeren zich in discussies aan gaande de islam. Plots lijken deze mensen het licht te hebben gezien. Een nieuwe regering doet bepaalde mensen spontaan van gedachten veranderen. Hoezo, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt!

Het roept bij mij de vraag op hoe dat zo plotseling kan. Is het echt alleen omdat er een nieuwe regering is? Of is er meer aan de hand? Waren het niet de Centrumpartij (kapot geprocedeerd door de staat) en later Pim Fortuyn (vermoord, en de staat keek de anderen kant op, Geert Wilders heeft wel permanent lijfwachten) die al eerder de tendens hebben willen keren? Zij kregen de kans niet. De PVV krijgt die kans wel. Blijkbaar zijn er machten op de achtergrond actief die de CP en later Fortuyn niet steunden en Wilders nu wel onvoorwaardelijk steunen.
Zijn die machten: de Verenigde Staten? De JSF lobby? (Pim Fortuyn was er fel tegen!) De staat Israël of het internationaal zionisme? De PvdA onder leiding van Job Cohen?
……… vult u zelf maar in. De tijd zal het leren, komt tijd komt raad!

Raar eigenlijk dat in eigen land organisaties als het CIDI en de Anne Frankstichting zich zo gedeisd houden. Als zij in Wilders een vijand hadden gezien hadden zij zich al lang geroerd. Voorpost daarentegen zal altijd last van deze organisaties blijven houden. Omdat Voorpost anders is dan de PVV. Voorpost heeft een heel andere achtergrond en heeft andere uitgangspunten. Voorpost is veel meer is dan de strijd tegen de Islam. Tunnelvisie en opportunisme laten wij wel aan politieke partijen over!
Voorpost strijdt tegen de hele multicultuur. Onze beweging strijd voor het behoud van het eigen volk en de eigenheid der volkeren in het algemeen. Voorpost gaat uit van wie we zijn, een trots volk der Nederlanden welke wij zo spoedig mogelijk weer herenigd willen zien.

We hebben een nieuw kabinet. Een aantal zaken lijken benoemd te worden. Maar met welke intenties gebeurt het? Bovendien is benoemen een eerste vereiste. Nu de aanpak nog. Kortom; Nederland gaat onzekere tijden tegemoet.
De taak welke Voorpost onder dit nieuwe kabinet te wachten staat is een baken en houvast zijn in deze onzekere tijden. Door te zijn wat we horen te zijn; een volksnationale, identitaire beweging.

De enigen, de trotsen, dat zijn wij, Voorpost!

Florens van der Kooi
Actieleider Noord-Nederland

donderdag 30 december 2010

Hongarije: politiek gevangene György Budaházy heeft zijn tweede kerst in voorarrest doorgebracht.

| 1 reacties |

De maanden gaan voorbij voor György Budaházy, de beroemdste politieke gevangene in Hongarije. Gearresteerd in juni 2009. Officieel wordt hij verdacht leiding te geven aan terroristische activiteiten en de voorbereiding van politieke moorden, gericht op de omverwerping van de grondwettelijke orde van de Republiek Hongarije. Budaházy is nog steeds in hechtenis, terwijl de andere arrestanten als vermeende handlangers van de veronderstelde terroristische groep (welke onder leiding van Budaházy zou staan) zijn vrijgelaten.

György Budaházy werd bekend om zijn activisme tegen de socialistische regeringen in Hongarije van 2002 tot 2010. In 2002 hadden de socialisten middels verkiezingsfraude de conservatieven verslagen bij de verkiezingen, waarna Budaházy een blokkade organiseerde van de Elisabeth-brug in Boedapest, de grootste brug over de Donau welke Boeda en Pest met elkaar verbindt.

In het najaar van 2006 nam hij deel aan de nationalistische rellen. Hongarije wankelde in de nasleep van de openbaring van de leugens die leidde tot de herverkiezing van de socialistische regering. Tijdens die rellen nam hij deel aan de afbraak van een monument gewijd aan het Rode Leger. Hij was nadien de op te sporen persoon voor de autoriteiten en meer dan zes maanden op de vlucht, onderwijl verder gaand met het schrijven van artikels voor nationalistische webstekken. Hij maakte daarbij de Hongaarse autoriteiten belachelijk. Onderwijl hebben de Hongaarse autoriteiten Budaházy’s advocaat gesmeekt op te stappen en zelfs, als intimidatiepoging, de advocaat uiteindelijk gearresteerd in maart 2007 en al snel vrijgelaten.

Sinds Budaházy’s arrestatie in juni 2009, zit hij in absolute isolatie in een raamloze cel. Budaházy krijgt slechts recht op één uur per dag luchten, maar wel ’s nachts. Met uitzondering van wanneer hij uit de gevangenis komt voor zijn diverse rechtszaken (hij heeft momenteel een tiental rechtszaken in behandeling), ziet hij dus nooit het licht van de dag.

Budaházy is vader van drie kinderen. Slechts éénmaal per maand mag er bezoek komen. Vanwege "veiligheidsmaatregelen" is de limiet op het aantal kinderen dat mee mag naar dat bezoekuur vastgesteld op twee, daardoor is het gezin nooit compleet bij het bezoekuur.

Sinds Budaházy’s arrestatie is er nog geen berechting van begonnen, en zijn er geen concrete bewijzen van terroristische activiteiten bewezen. De enige “bewijs” video vrijgegeven door de politie is een video van een bomtest bij een terroristische groep ... Serieus bewijs, voordat je doet beseffen dat deze video werd teruggevonden op Youtube, en de afkomst is van de oorlog in Irak!

De zogenaamde terroristische activiteiten hebben dus nooit bestaan, behalve in de verbeelding van een aantal openbare aanklagers die in opdracht zijn gezocht, want;

Kort voor zijn arrestatie, heeft Budaházy illegale investeringen aan de kaak gesteld en openbaar gemaakt. Deze investeringen werden uitgevoerd door buitenlandse investeerders ten behoeve van de aankoop van een enorm terrein bij lac Velencei (Dichtbij Budapest) en bedoeld voor de bouw van een gigantisch casino. De ontdekking van deze investeringen en de mediagenieke bekendmaking door Budaházy heeft tot gevolg gehad dat tienduizenden beleggers zijn vertrokken. Men begrijpt onmiddellijk meer van de haat vanaf dat moment, die een zeker aantal personen hebben tegen Budaházy.

Het is interessant op te merken dat tijdens het eerste jaar van Budaházy’s detentie, als hij naar de rechtbank moest hij werd begeleid door leden van de anti- terreureenheid. Die dragen bivakmutsen en zijn gewapend met machinegeweren. Gelukkig zijn dit nu lichtbewapende politieagenten, omdat men Budaházy niet meer als zeer gevaarlijk ziet.

Velen hadden de hoop dat de verandering van de regering in april 2010 (waar de conservatieven grotendeels de verkiezingen hebben gewonnen) de vrijlating van Budaházy zou bespoedigen.

Elke twee maanden wordt de detentie verlengd door een rechter. De laatste verlenging was 23 december kerstavond. Wrede beslissing, als we denken aan het lot van zijn drie kinderen.

Na verlenging van deze preventieve hechtenis, hebben verschillende nationalistische bewegingen en persoonlijkheden aangekondigd grote acties en demonstraties te houden voor de vrijlating van Budaházy. (de laatste grote actie was op 23 oktober 2010, welke bestond uit een hongerstaking van drie dagen door zestig mensen, waaronder twee leden van de nationalistische partij Jobbik.

Wetende dat de voorhechtenis kan duren tot en met 4 jaar in Hongarije, en er geen teken komt op een vroege vrijlating, is er geen zekerheid dat Budaházy de komende jaren nog frisse lucht zal opsnuiven.

Maar de tekenen van Budaházy zelf zijn van een meedogenloze vastberadenheid in zijn betrokkenheid bij Hongarije, de enige pijn is en blijft de afstand tot zijn familie.

Het oorspronkelijke bericht is HIER te vinden. (wel Franstalig)

zondag 21 november 2010

Wat doen we met een grote groep vreemdelingen in Gouda?

| 0 reacties |

De gemeente Gouda wil een zeer grote groep vreemdelingen verspreiden over de hele stad.
Oosterwei, een wijk met een overconcentratie aan vreemdelingen gaat op de schop, grote flatgebouwen gaan gesloopt worden en er komt duurdere laagbouw voor terug. Op zichzelf geen slecht plan, alleen wat te doen met de grote groepen vreemdelingen die nu uit de oude galerijflats worden gezet? De rest van Gouda ziet de bui al hangen!


De gemeente geeft zelf opmerkelijk genoeg meteen toe dat bij spreiding van de vreemdelingen over de hele stad, wellicht heel Gouda een Oosterwei wordt.
De gemeente zegt nu in overleg met de woningcorporaties te gaan overleggen om ze dan maar 'extra goed' te gaan verspreiden.
Ik vrees ervoor dat ik door heb wat we onder 'extra goed' moeten verstaan. Men gaat een rekenformule loslaten op het aantal straten in Gouda waardoor straks in elke straat een exact, tot op 2 cijfers achter de komma, aantal vreemdelingen woont.
Nu maar hopen dat de straat van burgemeester en übersociaal-democraat Wim Cornelis vol komt te zitten met tuig uit Oosterwei. Dan kan hij eens zelf genieten. Alhoewel zijn vrouw van Marokkaanse afkomst is alvast positief.

Hardleers
De gevestigde politiek is ervan overtuigd dat met een efficiënte spreiding de integratie wel zal lukken. Hardleerser kan niet. Ook in Oosterwei is men ooit begonnen met 'enkele' vreemdelingen die wel even zouden integreren. Maar het o zo natuurlijke en logische proces van samenklonterende groepen mensen zal zich in de andere wijken herhalen. In Nederland mag men vreemdelingen nog altijd geen huurwoning weigeren(overigens mag dit wel voor blanken). Mensen van dezelfde komaf kunnen dus nog altijd altijd naar elkaar toe trekken en zullen dat zeker niet nalaten.

Spreiding is een slecht plan
Spreiding van vreemdelingen en asociale gezinnen is daarom een slecht plan. Op die manier laat men het probleem Oosterwei als een gevreesde ziekte uitzaaien over de hele stad. Dat is een regelrechte ramp voor de rest van Gouda.
De spreiding over de stad geeft slechts tijdelijk een positief effect. Zolang de regering in Den Haag (de PVV ten spijt) geen immigratiestop invoert zal de stroom vreemdelingen blijven komen en die zullen zich vestigen in de straat bij hun eigen volk. Bovendien krijgen deze groepen meer kinderen dan de oorspronkelijke bewoners.
Kortom: Bij spreiding zullen Nederlandse wijken met overwegend blanke inwoners eindigen waar Oosterwei nu staat en vergaan tot een multicultureel ghetto.

Mijn alternatief
Beste vrienden, ik ben een volksnationalist. Dat betekent dat ik van mensen hou. Mensen die elk uniek zijn, en elke groep mensen in zijn soort uniek. Daarom dat ik tegen integratie ben. Mensen moet je niet verplichten zich anders voor te doen als ze zijn. Een dubbelleven is voor niemand een pretje. We moeten alle mensen vooral laten zijn wie ze zijn. Een mens kan zich het beste ontplooien in zijn eigen manier van denken en doen.
En waarom is het belangrijk dat vreemdelingen hun identiteit niet afdoen? Omdat Nederland moet gaan kijken naar een verantwoorde terugkeer van deze vreemdelingen naar hun land van herkomst. TERUGKEER IS DE ENIGE UITWEG IN DEZE UITZICHTLOZE SITUATIE.

Hand in hand, terug naar eigen land!
Op locaal niveau zou de gemeente Gouda gekoppeld kunnen worden aan een gemeente in bijvoorbeeld Marokko. De vrouw van de burgemeester zou hierin, gezien haar afkomst, een voortrekkersrol in kunnen spelen. Deze gemeente in Marokko zou kunnen aangeven waar behoefte aan is. Welke beroepsgroepen, welke materialen er nodig zijn. We kunnen hier in Nederland dan de beste ontwikkelingswerkers opleiden die er zijn. Geen blanken die daar gaan vertellen hoe ze moeten leven, maar mensen van hun eigen volk die hier een tijdje hebben 'stage gelopen'. De leus "Hand in hand, terug naar eigen land" krijgt promt een heel sociale betekenis. Wij begeleiden hen op verantwoorde manier 'aan het handje' terug naar eigen land.

Als de gemeente dat echt zou willen kan ze een prima stimuleringsbeleid op poten zetten.
Kost dat veel? Ja.
Kost dat meer dan wat het locale integratiebeleid en wat de problematiek ons nu kost? Neen.

Waar een wil is, is een weg!

donderdag 4 november 2010

Mijn eerste blogbericht

| |

Beste bezoekers van mijn draad,

vanaf heden schrijf ik hier mijn beschouwingen op het nieuws of ontwikkelingen in de nationale beweging in Nederland. Nederland betekent voor mij van Delfzijl tot aan Duinkerken, ruim zes miljoen Nederlanders leven in de kunstmatige staat België.

Verwacht van mij geen dagelijkse onzinnige schrijfsels. Ik zou mij daarmee niet genoeg onderscheidend opstellen.
Ook geen verwijzingen naar allerhande zaken die er niet toe doen.
Ik schrijf alleen als ik iets zinnigs te melden heb. Schrijven doe ik namelijk alleen als ik er over na heb gedacht, precies zoals men mij kent. Nooit ad-hoc beslissingen maar langdurig doordachte overwegingen. Als ik (uiteindelijk) dan het besluit of standpunt heb ingenomen zijn er maar weinigen die mij er vanaf kunnen brengen.

Iedereen veel plezier op mijn draad!